XÃ AN THẮNG LÀM TỐT CÔNG TÁC SẢN XUẤT VỤ XUÂN 2023

Cán bộ, công chức xã An Thắng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân làm tốt công tác sản xuất vụ xuân 2023

Lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương trực tiếp đi thăm nắm tình hình sản xuất vụ xuân 2023 tại thôn Phiêng Pẻn

Ngay từ đầu năm 2023, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã chỉ đạo công chức Nông lâm xã tham mưu xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, công chức xã tổ chức xuống thôn trực tiếp hướng dẫn Nhân dân thực hiện công tác làm đất gieo cấy, chuẩn bị cây giống có năng xuất cao, phù hợp với điều kiện khí hậu thời tiết của địa phương, chuẩn bị phân bón đầy đủ cho công tác sản xuất vụ xuân 2023 trên địa bàn xã.

Về cây lúa: Tổng diện tích ước thực hiện vụ xuân khoảng 32,5 ha/32 ha. Qua thăm nắm tình hình cây mạ sinh trưởng và phát triển ổn định, hiện nay nhân dân đã thực hiện cấy đạt trên 50% tổng diện tích của cả xã. Cơ cấu giống theo bộ cơ cấu giống của huyện chủ yếu gồm Khang dân 18, Hà phát 3, Sán ưu 63 (Tạp giao I), Đại dương 1, Lúa nếp.

Về cây ngô: Tổng diện tích ước thực hiện vụ xuân khoảng 112,5ha/112 ha, trong đó ngô ruộng diện tích khoảng 5 ha, ngô soi diện tích khoảng 9,5 ha. Hiện nay nhân dân đã trồng xong 100% diện tích.; Ngô đồi diện tích khoảng 98 ha. Hiện nay nhân dân đang phát dọn thực bì và chờ thời tiết thuận lợi bắt đầu triển khai trồng. Cơ cấu giống chủ yếu là CP999, CP3Q, Bioseed 9698, CP 551, NK4300, AG59, MX10, HN88.

Sào Xiên

Bài trướcXÃ AN THẮNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023
Bài tiếp theoĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN XÃ AN THẮNG LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2023 – 2028