ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN THẮNG

I. Thông tin chung

Địa chỉ: Thôn Nà Mòn, xã An Thắng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 02093.509.825

 

II. Chủ tịch UBND xã

CÀ VĂN THUẬT

Năm sinh: 1982

Dân tộc: Tày

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

III. Phó Chủ tịch UBND xã

LÝ VĂN SẾNH

Năm sinh: 1985

Dân tộc: Dao

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

IV. Các Ủy viên UBND xã

1. Nguyễn Duy Huỳnh – Trưởng Công an xã
2. Cà Văn Cấp – Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã