Tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, làm theo Bác chuyên đề năm 2022 và triển khai các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh

     Thực hiện kế hoạch học tập và làm theo Bác năm 2022, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn sẽ tổ chức Triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, phát huy sáng tạo, khát vọng xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững” bằng hình thức Hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh -Truyền hình tỉnh.

     Thời gian bắt đầu từ 8h ngày 22/3/2022. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ triển  khai  chuyên  đề “Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, phát huy sáng tạo, khát vọng xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”; tiếp đó là xem phóng sự về “kết quả 25 năm tỉnh Bắc Kạn xây dựng và phát triển”.

     Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

     Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện có thể theo dõi toàn bộ nội dung, chương trình học tập chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên sóng Đài phát thanh -Truyền hình tỉnh Bắc Kạn và nghe trên hệ thống Truyền thanh huyện và 10 xã./.

                                                           Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm

Bài trướcNgày Quốc tế hạnh phúc năm 2022: “Yêu thương và chia sẻ”
Bài tiếp theoĐoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tham dự phiên chất vấn đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV