Ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2022: “Yêu thương và chia sẻ”

     Ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2022 với chủ đề: “Yêu thương và chia sẻ” nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn truyền thống của gia đình Việt Nam; triển khai các hành động cụ thể, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa phát huy truyền thống văn hóa của gia đình Việt Nam, hướng tới vì hạnh phúc và thịnh vượng chung của toàn xã hội; xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

     Tháng 6/2012, Liên Hợp quốc đã chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc, 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết hưởng ứng bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.

     Ở Việt Nam, ngày 26/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ -TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân, gia đình về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, từ đó có những hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam. Đến nay, hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 được diễn ra trên toàn quốc, tạo nên hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, khích lệ các tổ chức, cá nhân có các hoạt động thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

     Việc tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc của Việt Nam cùng với thế giới mong muốn và quyết tâm phấn đấu vì một thế giới hoà bình, không có chiến tranh, không còn đói nghèo, một thế giới phát triển thịnh vượng và bền vững, một thế giới mà tất cả mọi người dù khác màu da, dân tộc, tôn giáo đều được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc.

     Năm 2022, Ngày quốc tế hạnh phúc được tổ chức với các thông điệp: Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3. Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc. Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Xây dựng gia đình hạnh phúc để bảo vệ trẻ em.

     Nội dung các hoạt động tập trung tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3; chủ đề, khẩu hiệu thông điệp và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2022. Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng và xã hội./.

                                     Nguồn: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm

Bài trướcThêm 320 ca mắc mới covid-19 trong 02 ngày cuối tuần
Bài tiếp theoTổ chức hội nghị trực tuyến học tập, làm theo Bác chuyên đề năm 2022 và triển khai các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh