ĐẢNG ỦY XÃ AN THẮNG

I. Thông tin chung

Địa chỉ: Thôn Nà Mòn, xã An Thắng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 02093.509.825

 

II. Bí thư Đảng ủy xã

CÀ VĂN THUẬT

Năm sinh: 1982

Dân tộc: Tày

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

III. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã

BÀN VĂN CHUỔNG

Năm sinh: 1986

Dân tộc: Dao

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

IV. Thường trực Đảng ủy xã

1. Cà Văn Thuật – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
2. Bàn Văn Chuổng – P. Bí thư TTĐU, Chủ tịch HĐND xã

 

V. Ban Chấp hành Đảng bộ xã

1. Cà Văn Thuật – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
2. Bàn Văn Chuổng – P. Bí thư TTĐU, Chủ tịch HĐND xã
3. Bàn Tòn Quan – Phó Chủ tịch HĐND xã
4. Lý Văn Sếnh – Phó Chủ tịch UBND xã
5. Sào Văn Kiêm – Chủ tịch UBMTTQVN xã
6. Nguyễn Duy Huỳnh – Trưởng Công an xã
7. Cà Văn Cấp – Chỉ huy trưởng BCHQS xã
8. Sào Thị Nhậy – Chủ tịch Hội LHPN xã