ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN XÃ AN THẮNG LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Ngày 13/3/2023, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã An Thắng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã An Thắng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã An Thắng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với chủ đề Đại hội: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo”.

Đại hội diễn ra trong thời điểm các tầng lớp nông dân, cán bộ hội viên nông dân trong xã cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Pác Nặm lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp; thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương.

Toàn cảnh Đại hội

 Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023; Đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028, kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nông dân xã khóa VII, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Pác Nặm lần thứ V, bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã lần thứ VIII và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Pác Nặm lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra 9 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, 03 đồng chí Ban Thường vụ, 01 đồng chí Chủ tịch và 01 đồng chí Phó Chủ tịch Hội nông dân xã An Thắng khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tại Hội nghị BCH lần thứ nhất, Hội nghị đã tín nhiệm bầu đồng chí Dương Văn Diệm, Chủ tịch Hội Nông dân xã khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã An Thắng khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; bầu đồng chí Hoàng Văn Man tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Một số phương hướng nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, tập thể Ban Chấp hành Hội Nông dân xã An Thắng tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, là trung tâm và nòng cốt trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, nông dân, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã phấn đấu sớm đưa xã An Thắng về đích nông thôn mới.

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, có đủ năng lực tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên, nông dân; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội ở nông thôn. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng tâm của nông dân, vận động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trên địa bàn nông thôn.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực hiệu quả, khắc phục tình trạng hình thức; vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tại địa phương.

Sào Xiên

Bài trướcXÃ AN THẮNG LÀM TỐT CÔNG TÁC SẢN XUẤT VỤ XUÂN 2023
Bài tiếp theoNGÀY CHẠY OLYMPIC VÀ GIẢI VIỆT DÃ XÃ AN THẮNG LẦN THỨ III NĂM 2023