ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CCB XÃ AN THẮNG LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Ngày 27/4/2022, Ban Chấp hành Hội CCB xã An Thắng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội CCB xã An Thắng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

          Đại hội đại biểu Hội CCB xã An Thắng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với chủ đề đại hội: Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”; xây dựng Hội Cựu chiến binh xã An Thắng vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB xã khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, được sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Hội cấp trên, sự tạo điều kiện của UBND, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQVN và các ban ngành, đoàn thể xã. Cán bộ và hội viên Hội CCB xã An Thắng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề trọng tâm, trọng điểm theo Nghị quyết đại hội khoá VI đề ra, đời sống vật chất tinh thần của hội viên ngày càng được cải thiện; Tình hình kinh tế của hội viên ngày được nâng lên, một số chỉ tiêu đạt và vượt mức so với nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng tổ chức hội luôn được củng cố và phát triển; hoạt động của các chi hội có nhiều chuyển biến tích cực. Góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Một số kết quả nổi bật tại nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Vận động CCB đoàn kết giữ vững và phát huy bản  chất, truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền, chế độ  XHCN và nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội.

Hội CCB xã luôn xác định nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội, do vậy đã thường xuyên quán triệt, giáo dục sâu sắc các quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên, qua đó hội viên CCB bản lĩnh chính trị luôn vững vàng, có lập trường, quan điểm, tư tưởng kiên định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế của địa phương.

Hội đã bám sát các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Hội và của cấp uỷ, chính quyền về phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo trong tình hình mới, bằng nhiều biện pháp tạo thêm nguồn lực, nhất là nguồn vốn vay giúp hội viên CCB phát triển kinh tế, thực hiện giảm nghèo.

– Tham gia các cuộc vận động, các phong trào, chương trình phát triển văn hoá – xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh .

Hội tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XI, XII về xây dựng chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ hội viên.

– Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh, hoạt động tình nghĩa

Trong nhiệm kỳ qua các chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước liên quan đến quyền lợi của hội viên được quan tâm, tham gia phối hợp giải quyết kịp thời, đúng đối tượng, đúng chính sách, không có tiêu cực xảy ra trên địa bàn.

Số hội viên hưởng theo Quyết định số 62 =  2 hội viên

Số hội viên hưởng theo Quyết định số 22 về nhà ở  = 01 hội viên

Số hội viên tham gia bảo hiểm y tế = 56 hội viên

Người có công = 01 hội viên

Hội viên CCB theo QĐ 22 và QĐ 62 = 2 hội viên

Dân tộc thiểu số = 56 hội viên.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 7 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB xã khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tại hội nghị BCH lần thứ nhất, hội nghị đã tín nhiệm bầu đồng chí Hoàng Văn Khe, Chủ tịch Hội CCB xã khóa VI giữ chức vụ Chủ tịch Hội CCB xã An Thắng khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; bầu đồng chí Lý Văn Minh tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội CCB xã khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, tập thể Ban Chấp hành CCB xã An Thắng tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả đạt được, tiếp tục vận động hội viên đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; xây dựng tổ chức Hội “trong sạch, vững mạnh”; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ xã đề ra.

                                                                                                    Tác giả: Sào Xiên

Bài trướcĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ AN THẮNG LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022 – 2027
Bài tiếp theoXã An Thắng: 20 nhà bị tốc mái do mưa, lốc đêm 4, rạng sáng 5/7