Hoạt động UBND

XÃ AN THẮNG TỔ CHỨC HỘI THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2023

Ngày 06/12/2023, Uỷ ban nhân dân xã An Thắng tưng bừng tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 Nhằm đổi mới cách thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả thực...

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA CHỦ TỊCH UBND XÃ VỚI THANH NIÊN NĂM 2023

Xã An Thắng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân với Thanh niên trên địa bàn xã năm 2023 Chủ tịch UBND xã phát biểu trả lời các ý kiến, đề xuất của Thanh...

NGÀY CHẠY OLYMPIC VÀ GIẢI VIỆT DÃ XÃ AN THẮNG LẦN THỨ III NĂM 2023

Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và Giải Việt dã xã An Thắng lần thứ III năm 2023 đánh dấu sự phát triển phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn xã Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn...

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN XÃ AN THẮNG LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Ngày 13/3/2023, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã An Thắng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã An Thắng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Đại hội Đại biểu Hội Nông...

XÃ AN THẮNG LÀM TỐT CÔNG TÁC SẢN XUẤT VỤ XUÂN 2023

Cán bộ, công chức xã An Thắng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân làm tốt công tác sản xuất vụ xuân 2023 Lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương trực tiếp đi thăm nắm tình...

XÃ AN THẮNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

NGÀY 16/02/2023 XÃ AN THẮNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 Nhằm mục đích triển khai thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện...