Chuyển đổi số

XÃ AN THẮNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023

NGÀY 02/12/2023 PHÒNG VH&TT HUYỆN PÁC NẶM VÀ UBND XÃ AN THẮNG PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHỔ CẬP KỸ NĂNG SỐ CỘNG ĐỒNG CHO CÁC THÀNH VIÊN TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG CẤP THÔN...

Huyện Pác Nặm tiếp tục triển khai cài đặt VNeID và định danh điện tử mức 2

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi...